Science bygning

Fra KVL til SCIENCE og SUND

1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns Universitet, og skiftede navn til LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet. 1. januar 2012 blev de veterinære institutter på LIFE fusioneret med  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), mens resten af fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Institutter under SCIENCE

skærmbillede af instituttet under sciences hjemmeside

Institut for Jordbrug og Økologi > i dag: Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Institut for Plantebiologi og Bioteknologi > i dag: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Skov & Landskab > i dag: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Fødevarervidenskab

Institut for Human Ernæring > i dag: Institut for Idræt og Ernæring

Fødevarerøkonomisk Institut > i dag: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Institut for Grundvidenskab og Miljø > i dag: faggrupperne blev fordelt på flere nye institutter på SCIENCE

Institutter under SUND

skærmbillede af instituttet under sunds hjemmeside

Hospitaler på SUND:

Universitetshospitalet for Store Husdyr 

Universitetshospitalet for Familiedyr